:על מנת להשאיר הודעה או המלצה, נא ליצור קשר איתנו

דוד גלפיאן

מנהל הפרויקט

 054-3999181

david.galfayan@gmail.com

ארטיום צ’רנומוריאן

עורך ראשי

054-8082735

artiomhay@gmail.com

מנדל קורסונסקי 

מנהל תחום התרגום

0587705703

mennykmaayan@gmail.com